Εκτύπωση

Παρατεινεται η καταβολη της πρωτης δοσης για τους ημιυπαιθριους

Παράταση της προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης του προστίμου για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των ημιυπαιθρίων δίνει το ΥΠΕΚΑ με τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή αργά το βράδυ της Πέμπτης.Ειδικότερα, στην περίπτωση που το ειδικό έντυπο υπολογισμού έχει αποσταλεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2011 η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης παρατείνεται για έναν μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου, εφόσον καταβληθούν και προσαυξήσεις 2% (επί του ποσού της πρώτης δόσης).


Ολο το σχέδιο νόμου

Στην περίπτωση που το ειδικό έντυπο δεν έχει αποσταλεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2011 τότε η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του προστίμου είναι δύο μήνες από την ημέρα αποστολής και όχι αργότερα από την 31.3.2012.

Επίσης, για χώρους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους επιτρέπεται η υπαγωγή στον νόμο για τα αυθαίρετα. Στην περίπτωση αυτή τα ποσά του παραβόλου και των δόσεων του προστίμου τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται.

Στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά τον χρόνο καταβολής της δεύτερης δόσης παρέχεται έκπτωση 8%.

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε χθες, τα ποσά που καταβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα λόγω παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και τα οποία απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παρακρατούνται κατά τη διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ.

Μάλιστα στην περίπτωση που το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε οφείλεται σε υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα των νομικών προσώπων του ΟΤΑ θα είναι δυνατός ο συμψηφισμός οφειλών των ΟΤΑ προς τα πρόσωπα αυτά.
 
πηγη