Μελέτες – κατασκευές - έκδοση αδειών –Αρχιτεκτονικός Φωτορεαλισμός εξωτερικών και εσωτερικών χώρων – τρισδιάστατος σχεδιασμός - ανακαινίσεις κτιρίων και εμπορικών χώρων- Βεβαίωση Μηχανικού -Ενεργειακά πιστοποιητικά –Νομιμοποίηση αυθαιρέτων – Διακόσμηση επαγγελματικών χώρων και κατοικιών

Εκτύπωση

Προς παράταση η προθεσμία για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων


Τη δυνατότητα να δοθεί νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων (ν. 4014/2011) επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου και η υπηρεσιακή ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, προτίθεται να δώσει και άλλο χρόνο στους ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμάτων, πιθανώς έως τις 30 Σεπτεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών και μελετών της Β' Φάσης. Η απόφαση αναμένεται να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες. 
 
Υπενθυμίζεται ότι με τροπολογία στον νόμο 4051/2012
 («Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012») μπορούν οι προθεσμίες να παρατείνονται απλώς με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 
Την ίδια ώρα, η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ κυρία Μαρία Καλτσά με απόφασή της (11 Ιουνίου 2012) ρυθμίζει μια από τις εκκρεμότητες που «μπλοκάρουν» τη λειτουργία της β΄ φάσης της διαδικασίας και την ολοκλήρωση της υπαγωγής αυθαιρέτων στη ρύθμιση 4014/2011.
 
Έτσι, δίνονται οδηγίες για το διάγραμμα κάλυψης και τα εξαρτημένο τοπογραφικά διαγράμματα. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
 
1. Για την εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 24, στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, ως διάγραμμα κάλυψης κατά τη συγκεκριμένη διάταξη νοείται το υπάρχον σχέδιο του εγκεκριμένου διαγράμματος κάλυψης επί του οποίου καταγράφονται :
- η επιφάνεια της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης (υπό τη μορφή σχεδίου)
- τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης (επιφάνεια δόμησης, κάλυψη, ύψος), ως υποβλήθηκαν στο πρώτο στάδιο υπαγωγής (υπό τη μορφή πίνακα)
 
2. Ειδικά για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών σε αυτοτελείς ιδιοκτησίες (οριζόντιες ή κάθετες) των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε προ της ενάρξεως εφαρμογής του από 8/9/1983 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 394 Δ΄), ως διάγραμμα κάλυψης κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται το υπάρχον σχέδιο του τοπογραφικού διαγράμματος - διαγράμματος κάλυψης επί του οποίου καταγράφονται τα παραπάνω στοιχεία. Επίσης ως κάτοψη, κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται η κάτοψη του ορόφου όπου τοποθετείται η αυτοτελής ιδιοκτησία (κάθετη ή οριζόντια) ως προσαρτήθηκε στην πράξη συστάσεως ιδιοκτησιών.
 
3. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ως διάγραμμα κάλυψης, κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται το συντασσόμενο διάγραμμα κάλυψης κατά τις προδιαγραφές του από 8/9/1983 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 394 Δ΄).
 
4. Για την εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 24 στις περιπτώσεις αυτοτελών ιδιοκτησιών (οριζοντίων ή καθέτων) και σε περίπτωση αδυναμίας τοπογραφικής αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου, ως εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, κατά τη συγκεκριμένη διάταξη, νοείται το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα που περιγράφει την έκταση που καταλαμβάνει η αυτοτελής ιδιοκτησία. Ως υποχρεωτικό στοιχείο επί του τοπογραφικού διαγράμματος καταγράφεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας και η επιφάνεια αποκλειστικής χρήσης που αντιστοιχεί στην δηλούμενη αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη).
 
Να σημειωθεί ότι ακόμη δεν έχουν καθοριστεί τα σχετικά με το δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας των κτιρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλες οι εκκρεμότητες αναμένεται να έχουν καλυφθεί τις επόμενες ημέρες προκειμένου να λειτουργήσει η Β' Φάση της διαδικασίας για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών και μελετών, η οποία βάσει της ρύθμισης είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τακτοποίησης.
Το ΤΕΕ αυτές τις μέρες θα ανοίξει δοκιμαστικά την ηλεκτρονική κατάθεση φακέλων για τη ρύθμιση αυθαιρέτων για να δοκιμαστεί το σύστημα .
 
 
 
Τεχνικό γραφείο Σοφία Φιλανδρου & Συνεργάτες

Μελέτες – κατασκευές - έκδοση αδειών –Αρχιτεκτονικός Φωτορεαλισμός εξωτερικών και εσωτερικών χώρων – τρισδιάστατος σχεδιασμός - ανακαινίσεις κτιρίων και εμπορικών χώρων- Βεβαίωση Μηχανικού -Ενεργειακά πιστοποιητικά –Νομιμοποίηση αυθαιρέτων – Διακόσμηση επαγγελματικών χώρων και κατοικιών βόρεια προάστια νέο ηράκλειο ,αμοιβή πολιτικού μηχανικού ,αυθαίρετα , αυθαίρετα στην αττική , αυθαίρετα τακτοποίηση, Τεχνικό, γραφείο, Σοφία,Φιλανδρου, Συνεργάτες, Ανθη, Χριστοφιδη,
 

τεχνικο γραφειο Σοφια Φιλανδρου

Αν έχετε αυθαιρετο και θέλετε να το νομιμοποιήσετε με τον ευνοϊκό νόμο 4014 για τη τακτοποίηση αυθερετου , αυθαιρετων κτηρίων ή τακτοποίηση αυθαιρετων χώρων , Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες υπαγωγής του ακινήτου σας στη ρύθμιση αυθαιρέτων και για τον υπολογισμό του προστίμου.

Επικοινωνια

 

Info[at]filandrou.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας
ΤΗΛ: 2118003313
ΚΙΝ:  6937130530
Fax : 2118003353