Μελέτες – κατασκευές - έκδοση αδειών –Αρχιτεκτονικός Φωτορεαλισμός εξωτερικών και εσωτερικών χώρων – τρισδιάστατος σχεδιασμός - ανακαινίσεις κτιρίων και εμπορικών χώρων- Βεβαίωση Μηχανικού -Ενεργειακά πιστοποιητικά –Νομιμοποίηση αυθαιρέτων – Διακόσμηση επαγγελματικών χώρων και κατοικιών

Εκτύπωση

Βεβαιωση Μηχανικου περι μη αυθαιρεσιας ή Βεβαιωση Νομιμοτητας

Παρέχουμε άμεσα τη Βεβαίωση Μηχανικού σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 , άρθρο 23 παρ.4  περί «ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ» προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για κάθε συμβολαιογραφική πράξη μεταβιβάσεων ακινήτων και εν γένει για κάθε δικαιοπραξία των πολιτών.

Σύμφωνα με την παρ.4, αρθρ.23 του Ν.4014/11 προβλέπεται ότι σε κάθε δικαιοπραξία που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή γονική παροχή,υποθήκη  ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο, χρειάζεται βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα, ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές , σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του Ν.4014/2011.

 

ΝΟΜΟΣ

 

ΑΡΘΡΟ 49 ΠΑΡ.15 και 16 του Ν.4030/2011 
15. Η βεβαίωση του µηχανικού που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 
4014/2011συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα,  εξαρτηµένο από το
κρατικό σύστηµα συντεταγµένων
16. Οι βεβαιώσεις των µηχανικών που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 4 
του ν.4014/2011 έχουν ισχύ δύο (2) µηνών. Οι παραπάνω βεβαιώσεις πριν τη
σύνταξη των συµβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος και λαµβάνουν µοναδικό αριθµό,  που αφορά το
ακίνητο.  Στα συµβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο µοναδικός αριθµός
του ακινήτου.   Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας του
πληροφοριακού συστήµατος, που προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 23 του ν. 
4014/2011,  να υποδέχεται τα τοπογραφικά διαγράµµατα της προηγούµενης
παραγράφου,  υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά,  πριν τη σύνταξη των
συµβολαίων,  στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και προσαρτώνται στα
συµβόλαια.  Για την ενεργοποίηση της παραπάνω δυνατότητας εκδίδεται
διαπιστωτική απόφαση του προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.  
Οι  διατάξεις  του  άρθρου 27  παράγραφος 1  του ν. 4014/2011 εφαρµόζονται
και για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, που δεν µπορεί να υπαχθεί στις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.
 
 

Τεχνικό γραφείο Σοφία Φιλανδρου & Συνεργάτες

Μελέτες – κατασκευές - έκδοση αδειών –Αρχιτεκτονικός Φωτορεαλισμός εξωτερικών και εσωτερικών χώρων – τρισδιάστατος σχεδιασμός - ανακαινίσεις κτιρίων και εμπορικών χώρων.

Αναλαμβάνουμε Νομιμοποίηση αυθαιρέτων με δωρεάν αυτοψία από έμπειρους Πολιτικούς Μηχανικούς στις χαμηλότερες τιμές τις αγοράς .Εκδίδουμε ενεργειακά πιστοποιητικά άμεσα και χορηγούμε Βεβαίωση Μηχανικού περί μη αυθαιρεσίας ή Βεβαίωση Νομιμότητας

τηλ: 2118003313

Κιν : 6937130530

Φαξ : 2118003353

τεχνικο γραφειο Σοφια Φιλανδρου

Αν έχετε αυθαιρετο και θέλετε να το νομιμοποιήσετε με τον ευνοϊκό νόμο 4014 για τη τακτοποίηση αυθερετου , αυθαιρετων κτηρίων ή τακτοποίηση αυθαιρετων χώρων , Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες υπαγωγής του ακινήτου σας στη ρύθμιση αυθαιρέτων και για τον υπολογισμό του προστίμου.

Επικοινωνια

 

Info[at]filandrou.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας
ΤΗΛ: 2118003313
ΚΙΝ:  6937130530
Fax : 2118003353